CAMO

CAMO FLY Polska Sp. z o.o. świadczy usługi zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
w oparciu o certyfikat nr PL.MG.518
wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Organizacja zarządza samolotami z terenu całej Polski. Pod naszym nadzorem pozostają samoloty ośrodków FTO, dealerów statków powietrznych oraz użytkowników prywatnych i firm.

Nieustannie staramy się podnosić jakość naszych usług oraz ich zakres. W chwili
obecnej posiadamy uprawnienie do przedłużania ważności Poświadczenia Przeglądu
Zdatności do Lotu (ARC) dla samolotów, które są przez nas zarządzane przez okres
co najmniej 12 miesięcy. Rozpoczęliśmy również proces uzyskania uprawnienia
do wydawania ARC dla statków powietrznych wg Part-M, Subpart-I. Po zakończeniu
procesu rozszerzenia zakresu zatwierdzenia do certyfikatu staniemy się alternatywą
dla ULC przy wydawaniu tego typu dokumentu.

Dodatkowy zakres usług:

  • sprowadzanie samolotów z zagranicy na życzenie klienta,
  • przeprowadzanie procesu rejestracji,
  • ARC.

Wszystkie usługi oferowane są w oparciu o uzyskane przez firmę certyfikaty, potwierdzające spełnianie wymagań krajowych i europejskich władz lotniczych.